طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

سومین المپیاد دانشجویی غیرمتمرکز سلول های بنیادی و مهندسی بافت


سومین المپیاد دانشجویی غیرمتمرکز سلول های بنیادی و مهندسی بافتInternational Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی