طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات(1398/04/16) کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

تقدیر از پروفسور محمد باقر قلی وند بعنوان سردبیر مجله International Nano Letters دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در ششمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی


 از پروفسور محمد باقر قلی وند بعنوان سردبیر مجله International Nano Letters دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در ششمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی توسط دکتر علی اکبر ولایتی و دکتر محمد مهدی طهرانچی تقدیر بعمل آمد. لازم به ذکر است این مجله با مدیریت پرفسور قلی وند در سال گذشته موفق با اخذ مرتبه ESCI از پایگاه ISI گردید.International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی