طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر پایگاه داده های علمی
کتابخانه دیجیتال

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 

معرفی سرپرست حوزه  پژوهش و فناوری واحد  

      

نام و نام خانوادگی: علی مهراس مهرابی

تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

پست الکترونیکی: mehras@yiauksh.ac.ir

شماره تماس: 08337243181  

 

 

  
 


 
International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی