طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
     
     
 

 

معرفی معاون پژوهش و فناوری واحد  

    نام و نام خانوادگی:  محمدمهدی جوکار   

    تحصیلات: دکترای علوم باغبانی-فیزیولوژی و بیوتکنولوژی گیاهان زینتی

    مرتبه علمی: استادیار

    پست الکترونیکی:   mjowk[at]yahoo.co.uk

     شماره تماس : 08317252218

       رزومه
 


 

International Nano Letters


تقویم پژوهشی