طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
     
     
 

 

معرفی سرپرست حوزه  پژوهش و فناوری واحد  

      

نام و نام خانوادگی: علی مهراس مهرابی

تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

پست الکترونیکی: mehras@yiauksh.ac.ir

شماره تماس: 08337243181  

 

 

  
 


 

International Nano Letters


تقویم پژوهشی