طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

 

برگزاری مسابقات، نمایشگاه ها ، همایشها، سمینارها و جشنواره ها

  • بخشنامه های مرتبط

ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 آیین نامه برگزاری و شرکت در مسابقات، نمایشگاه ها و جشنواره ها 81/103403 91/04/04

 

 

  • فرم های مرتبط

ردیف نام فرم
1 طرح نامه برگزاری همایشها و سمینارها و جشنواره ها
2 خلاصه طرح برنامه ريزي انجام شده جهت برگزاري نمایشگاه


 

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی