طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
     
     
 

 

آزمایش تهیه استوفنون-اکسیم

 

اکسیم ها از مشتقات آلدهیدها و کتون ها هستند که معمولا جامد هستند و برای شناسایی ترکیبات مایع کربونیل دار استفاده می شوند. از واکنش هیدروکسیل آمین با استوفنون بدست می آیند.

             

 

 


International Nano Letters


تقویم پژوهشی