فرمها و دستورالعمل های طرح پژوهشی بخشنامه تشویق مقالات شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه
     

بخش پشتیبانی وب سایت های دانشگاه

 

معرفی پرسنل بخش:

نام و نام خانوادگی : شادی شاهگداری   

تحصیلات: کاردانی کامپیوتر

پست الکترونیک: shahgodari@iauksh.ac.ir

 

 

وظایف:

در این بخش به روز کردن اطلاعات وب سایت دانشگاه و Sub Domain های متصل به ان انجام می گیرد. در حال حاضر هر حوزه معاونت دانشگاه دارای یک وب سایت اختصاصی می باشد همجنین دانشکده ها نیز وب سایت های مربوط به خود را دارند. از دیگر  Sub Domainها می توان به سایت باشگاه پژوهشگران جوان واحد، دبیرخانه همایش ها، روابط عمومی دانشگاه اشاره کرد. در حال حاضر 16 سایت به سایت اصلی واحد متصل می باشند  که وظیفه به روز کردن اطلاعات آنها به عهده این بخش است.

 

 

 

 


International Nano Letters

همایش های جاری

تقویم پژوهشی

فصل نامه ها