طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

 دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در یک نگاه

  سرمایه گذاری در بخش تحقیقات جهت دست یابی به رشد و توسعه از اصلی ترین عوامل توسعه محسوب می شود، مشروط بر آن که مدیریت صحیحی بر آن اعمال گردد تا هم طرف عرضه و هم طرف تقاضای تحقیقات به خوبی اداره شود. یکی از شاخص های مهم جهت تعیین پیشرفت کشورها در جهان امروز میزان اهمیت و سرمایه گذاری در بخش تحقیق و پژوهش است.

 دانشگاه و صنعت شاخص ترین مبانی توسعه هر کشور بوده به گونه ای که ارتباط مستحکم این دو نهاد ارمغان آور توسعه پایدار خواهد بود. در سایه چنین ارتباطی توسعه علمی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و توسعه فناوری در صنایع به طور همزمان اتفاق می افتد. توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و علم در دنیای امروز نیاز به ارتباط میان دانشگاه و صنعت به طور فزاینده ای احساس می شود. به خصوص که نظریه های علمی نیاز به آزمون دارند و بایستی در مرحله ی عمل به بوته آزمایش گذاشته شوند پیشرفت صنعت در گرو پیشرفتهای علمی در دانشگاه و نیز کارشناسانی می باشد که در دانشگاه آموزش داده می شوند.

از آنجاییکه گسترش و تعمیق همکاریهای دانشگاه وصنعت و جامعه علاوه بر سایر اهداف پژوهشی به عنوان محورهای اصلی فعالیت های پژوهشی و اولویت کاری واحد های دانشگاهی تعیین شده است لذا دفتر ارتباط با صنعت و جامعه با هدف فوق تأسیس گردیده است.

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در سال 1381 زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه جهت نیل به همکاری تنگاتنگ میان دانشگاه و بخشهای علمی و صنعتی تشکیل گردید.

این دفتر جهت مدیران محترم صنایع تولیدی در بخشهای صنعت ، معدن ، کشاورزی ، علوم پایه و غیره آماده ارائه خدمات زیر می باشد:

*در اختیار قرار دادن دانش و فن آوری به روز برای رفع نیاز بخشهای مربوطه

*مشاوره و همکاری و مشارکت نزدیک در پروزه های تحقیقاتی و پژوهشی با در اختیار داشتن گروههای علمی متناسب و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز

*ارایه راهکار و راهنمایی اعضا هیات علمی جهت مشارکت در امور اقتصادی و تجاری با تاسیس شرکتهای دانش بنیان

* ارائه طرحهای پژوهشی مناسب و کاربردی به منظور بهبود کمی و کیفی سازمانهای مربوطه از طریق اساتید و هیئت علمی مجرب دانشگاهی

*در اختیار قرار دادن بانکهای اطلاعاتی فنی و تخصصی در مورد تحقیقات و پژوهش در زمینه های مهندسی ، علوم پایه ، کشاورزی ، تغذیه و . . .

*برگزاری و تشکیل سمینارها و جلسات مختلف با سازمانها و صنایع جهت ایجا ارتباطی مناسب برای بهبود و رفع نیازهای موجود

*برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی کوتاه مدت برای آشنایی با دانش و فن آوری روز

*معرفی دانشجویان به سازمانها ,ادارات ,شرکتها جهت گذراندن دوره های کارآموزی

هم اکنون آقای محسن رضایی  ریاست  دفتر ارتباط با صنعت را بر عهده دارند.

 

 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی