طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر(1397/11/28) کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال سامانه پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 

آخرین مهلت اصالت سنجی و دفاع  پایان نامه در نیم سال اول 1397
آخرین مهلت ارسال پایان نامه جهت اصالت سنجی 1397/10/30
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه 1397/11/12
لازم به ذکر است آن دسته از دانشجویانی که مشکل نظام وظیفه دارند موظفند از پایان نامه/ رساله خود حداکثر تا تاریخ 30 دی ماه 1397 دفاع نمایند.

 

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی