طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

 

کد طرح :      H-8605

 

عنوان طرح به فارسی :   هنجاريابي پرسشنامه مشکلات رفتاري در نوجوانان دبيرستاني استان کرمانشاه

 

عنوان طرح به انگلیسی :

Normalization of child behaviour Problems Check List in High School Youth Aged of Kermanshah Province's Education Organization .

 

مجری :   آقای دکتر کیوان کاکابرایی

 

گروه آموزشی :  روانشناسی         

 

چکیده :

شناخت صحيح و ارائه خدمات موثر با توجه به نيازهاي كودكان و نوجوانان مبتلا به مشكلات رفتاري و خانواده هاي آنان بايد در سطح جامعه مورد نظر قرار بگيرد

 

نتایج :

مجری محترم موفق به چاپ یک مقاله با شاخص علمی – پژوهشی  از طرح پژوهشی با مشخصات زیر
شده اند .

کیوان  کاکابرایی ،  "هنجاریابی مقیاس مشکلات رفتاری ایشنباخ(YSR) : فرم خود گزارشگری 18-11 سال کودک و نوجوان روی دانش آموزا مقطع متوسطه "  فصلنامه پژوهش در سلامت روان شناختی  . 1387

 

 

 

 

 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی