طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر پایگاه داده های علمی
کتابخانه دیجیتال

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 

آزمایشگاه شیمی تجزیه1 و 2

 

آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

در این آزمایشگاه آزمایشهای زیر انجام می گیرد:

·         آزمایش محلول سازی

 

·         آزمایش اسیدیمتری

 

·         آزمایش آلکالیمتری

 

·         آزمایش تیتراسیون رسوبی (آژانتومتری به روش موهر)

 

·         آزمایش اندازه گیری غلظت Cl-,Br- به روش ولهارد

 

·         آزمایش تیتراسیون اکسید و احیا یدومتری

 

·         آزمایش تیتراسیون کمپلکسومتری اندازه گیری Ca,Mg

 

·         آزمایش اندازه گیری نیکل

 

آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

هدف : کسب تجربه در زمینه های علمی از روشهای الکتروشیمیائی در تجزیه

در این آزمایشگاه آزمایشهای زیر انجام می گیرد:

        آزمایش PH  متری

        آزمایش پتانسیومتری

        آزمایش هدایت سنجی

        آزمایش کاربرد الکترودهای انتخابی ویژه

        آزمایش الکتروگراویمتری

        آزمایش کولومتری

         آزمایش پلاروگرافی

         آزمایش آمپرومتری

 

معرفی کارشناس آزمایشگاه:       

نام و نام خانوادگی: الهه احمدی    

تحصیلات: کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

 

 

 

 

 

 

 
International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی