طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

  آمار طرح های پژوهشی  سال 92  [PDF]

 

طرح های پژوهشی سال 92

ردیف

عنوان طرح

نام مجری

وضعیت اجرا

1

آثار اقتصادی طوفان گرد و خاک بر اقتصاد ایران

آقای دکتر کوهسار خالدی

خاتمه یافته

2

رابطه سبک دلبستگی و طرح واره های بنیادی با معیارهای همسرگزینی

آقای دکتر کریم افشاری نیا 

در دست اجرا  

3

مقایسه تأثیر تلفیق برنامه Presynch با برنامه رایج Presynch و ovsynch پیش از انجام برنامه و تلفیق در زمان ثابت با نرخ آبستنی گاوهای شیری نژاد هلشتاین

آقای دکتر حسام کهساری

در دست اجرا

4

بررسی افسردگی فرد شیفته در نمایشنامه باغ وحش شیشه ای اثر تسیومیلیافر

آآقای دکتر ناصر ملکی    

در دست اجرا  

5

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر میانگین رواناب ماهانه و سالانه حوزه آبریز رودخانه قره سو

آقای دکتر احمد رجبی 

خاتمه یافته

6

مقایسه و رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت خانواده اصلی با سازگاری زناشویی والدین دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه

آقای دکتر مختار عارفی

در دست اجرا  

7

تجستجو و اکتشاف مسیر در رباتهای متحرک خود مختار به کمک روشهای یادگیری

آقای مهندس مرتضی امینی شرفی

در دست اجرا

8

تعیین ضرایب هیدرو دینامیک آبخوان دشت روانسر و محاسبه بیلان آبی دشت با مدل Modflow

آقای دکتر سعید شعبانلو

خاتمه یافته

9

پیش بینی جریان رودخانه توسط شبکه عصبی

آقای دکتر بهروز یعقوبی 

خاتمه یافته

10

تأثیر استفاده از نانو سیال ها در فرایند جذب گاز دی اکسید کربن

آقای دکتر فرهاد سلیمی

در دست اجرا  


 

صفحه

1

2

3

4

 

 

 

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی