طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر پایگاه داده های علمی
اصالت سنجی پایان نامه ها کتابخانه دیجیتال سامانه پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 

مراحل ترجمه کتاب:

جهت ترجمه کتاب ابتدا بايد يک نسخه از کتاب جهت استعلام به سازمان مرکزی ارسال شود.

پس از جواب مثبت استعلام، مترجمين بعد از ارائه ترجمه یک فصل از کتاب خود به شورای انتشارات، و تنها پس از تأیید شورا مبنی بر ترجمه سلیس و معنادار می توانند به ترجمه کتاب مورد استعلام اقدام کنند.

در صورتی که برای مجوز "امکان ترجمه کتاب اصلی" از سازمان مرکزی استعلام نگردد، امکان چاپ آن توسط واحد نيست.

توجه : کتابهایی جهت ترجمه استعلام می شوند که حداکثر 5سال از تاریخ چاپ آن کتاب گذشته باشد.

 

 

 

International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی