طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر پایگاه داده های علمی
کتابخانه دیجیتال

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 

آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

 

 

پروژه های تحقیقاتی انجام یافته درآزمایشگاه:

         بررسی کشت درون شیشه ای چند گیاه دارویی از نظر تحمل به خشکی

         ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های مختلف گندم با استفده از کشت جنین های آنها در محیط کشت

         کشت جنین های بالغ و نابالغ لاین های مختلف گندم در شرایط تنش های محیطی

         بررسی تحمل به شوری در کشت جنین ژنوتیپ های مختلف گندم

         و سایر پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد در زمینه کشت بافت.

 

 آزمایشهای درس کشت بافت گیاهی

 معرفی کارشناس آزمایشگاه

 مراحل استفاده از فضا و امکانات آزمايشگاه

 

 

 

 
International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی