طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

 

کد طرح :      H-8407

 

عنوان طرح به فارسی :   بررسی رابطه بی هوش هیجانی به پیشرفت تحصیلی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

 

عنوان طرح به انگلیسی :

 

 

مجری :   آقای دکتر کریم افشاری نیا      

 

گروه آموزشی :  روانشناسی         

 

چکیده :

در این  پژوهش تلاش شده است که به بررسی رابطه بین هوش هیجانی ، پیشرفت تحصیلی و سلامت روانی پرداخته نشود . در این راستا از بین دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 82 که نمونه 200 نفری بصورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه های هوش هیجانی و سلامت روانی بین آنها توزیع می گردد . پس از جمع آوری پرسش نامه ها ، با توجه به فرضیه های مطرح شده ، تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده پرداخته می شود .

 

نتایج :

مجری محترم موفق به چاپ یک مقاله در همایش منطقه ای از طرح پژوهشی با مشخصات زیر شده اند .

 

کریم  افشاری نیا ، کیوان کاکابرایی ،  "بررسی رابطه بین هوش هیجانی ، سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزادکرمانشاه "  مجموعه مقالات  همایش منطقه ای بهداشت روان و دانشجو  .

 

 

 

 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی