طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

 

کد طرح :   B-8608

 

عنوان طرح به فارسی :   اثر كازيمير در فضاهاي با توپولوژي غير جزيي در كوانتش در فضاي كرين

 

عنوان طرح به انگلیسی :

Casimir effect on nontrivial topology spaces in Krein space quantization

 

مجری :   آقای دکتر مصیب ناصری  

 

گروه آموزشی :  فیزیک  

 

چکیده :

مكانيك كوانتمي را شايد بتوان به عنوان موفقترين نظريه فيزيكي قرن گذشته قلمداد كرد. اين نظريه زير بناي اصلي پيشرفتهاست و پس از یک سری بررسی ها مشخص شد که  که واگرایی  مادون قرمز ظاهر شده در کوانش میدان اسکالر بدون جرم با کمترین جفت شدگی در فضای دوستیه است

 

نتایج :

مجری محترم موفق به چاپ یک مقاله در کنفرانس بین المللی EPS2007  در منچستر انگلستان از طرح پژوهشی با مشخصات زیر شده اند .

 

 M. Naseri, " Electromagnetic Casimir Effect in Krein Space", Journal of Physics,Conference Series110(2008)062018 .

 

 

 

 

 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی