طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت


آمار طرح های پژوهشی خاتمه یافته سال 84 [PDF]

 

طرح های پژوهشی خاتمه یافته سال 84

ردیف

عنوان طرح

نام مجری

گروه آموزشی

1

ارزيابي شاخص هاي قدرت بذر در كلزا

آقای دکتر مهدی روزرخ

کشاورزی

2

بررسي اندازه و عمق كاشت بذر و رابطه آن با فرسودگي بذر نخود

آقای دکتر مهدی روزرخ

کشاورزی

3

طراحي سيستم امنيتي كارت هوشمند از بعد سخت افزاري

آقای دکتر محسن حیاتی

الکترونیک

4

بررسي اثر تراكم و تاريخهاي مختلف كاشت بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد گياه ماريتيغال در شرايط آب و هوايي كرمانشاه

آقای دکتر کیوان شمس

کشاورزی

5

بررسي خصوصيات زارعي گياه خاكشير و اثر تراكم كاشت بر ميزان عملكرد و اجزاء آن در منطقه كرمانشاه

خانم دکتر بی تا زاجی

کشاورزی

6

تعيين آب قابل استفاده گياه با استفاده از برخي خصوصيات شيميايي و فيزيكي خاك

آقای دکتر روزبه رضایی زنگنه

کشاورزی

7

نهضت ترجمه و تاثیرات آن بر علوم متداول زبان و ادب عربی در عصر عباسی اول

آقای دکتر حمیدرضا عبدالمحمدی       

ادبیات عرب          

 

 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی