طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

  آمار طرح های پژوهشی خاتمه یافته سال 88  [PDF]

 

طرح های پژوهشی خاتمه یافته سال 88

ردیف

عنوان طرح

نام مجری

گروه آموزشی

1

توسعه ارتباطات ايمن كوانتومي مبتني بر رمز نگاري كوانتومي وتلپورتيشن كوانتومي 

آقای دکتر مصیب ناصری   

فیزیک  

2

اثر میدان مغناطیسی روی هارمونیکهای مرتبه بالا تولید شده توسط نانو تیوبهای کربنی

آقای دکتر حیدر خسروی 

فیزیک  

3

بررسي خواص ساختاري _ الكتروني ومغناطيسي نيم فلزات Vsb, Vse

آقای دکتر آرش بوچانی     

فیزیک  

4

بررسي تاثير كشت يون هيدروژن در ساختار بلوري سيليكون كاربيد قبل و بعد از باز پخت حرارتي

آقای برهان ارغوانی نیا      

فیزیک  

5

بررسي خواص ساختاري والكتروني تركيب هويسلر Co2 FecrGa  

خانم سحر رضایی  

فیزیک  

6

حل عددي معادلات انتگرال فازی فردهلم وولتراي خطي نوع دوم با استفاده از تفاضل هاي منقسم

آقای دکتر نورالدین پرندین

ریاضی کاربردی

7

حل عددی معادلات انتگرال فردهلم و ولترای خطی نوع دوم با استفاده از تفاضل های منقسم

آقای دکتر نورالدین پرندین

ریاضی کاربردی

8

روش آشوبی هموتوپی و کاربرد آن در معادلات انتگرال و انتگرال دیفرانسیل 

آقای بهروز رفتاری تنگابی    

ریاضی کاربردی

9

بررسي اثرات كاتاليتيكي نانو sio2در نيتراسيون تركيبات آروماتيك

خانم دکتر ناهید حق نظری  

شیمی

10

بررسی سینوپتیکی – آماری خشکسالیها و ترسالیهای فراگیر در سواحل جنوبی دریایی خزر

آقای دکتر نوذر قنبری    

جغرافیا و برنامه ریزی شهری     

11

کاربرد شبکه های عصبی در تحلیل انتقال حرارت

آقای دکتر محسن حیاتی

الکترونیک

12

مدلسازي وطراحي خشك كن خورشيدي همرفت اجباري براي سبزيجات

آقای دکتر ابراهیم ابراهیمی

مکانیک ماشینهای کشاورزی

13

ارزيابي اثر ميزان آب آبياري و كود نيتروژن بر كميت و كيفيت گوجه فرنگي و تعيين تابع توليد آن

آقای دکتر روح اله صادقی

صنایع غذایی


 

صفحه

1

2

3

 

 

 

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی