طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر پایگاه داده های علمی
کتابخانه دیجیتال

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 

اجزاء کتاب:

 

يک کتاب از بخش های زير تشکيل شده است:

1) صفحه بسمله

2) صفحه عنوان: صفحه‌ای است که حاوی اطلاعات زير است:

·         عنوان کتاب.

·         عنوان فرعی (عبارت توصيفي كه روشنگر عنوان اصلي است).

·         نام مؤلف يا مؤلفان به همراه اطلاعاتي از قبيل موقعيت و درجه علمي آن ها.

·         نام ناشر

·         تاريخ انتشار

3) صفحه حقوقی (شناسنامه).

4) تقديم نامه (صفحة اهدا).

5) فهرست مطالب (يک فهرست از بخش‌های کتاب به ترتيب قرارگرفتن در کتاب به ‌همراه شماره صفحه مربوطه است).

6) پيشگفتار.

7) مقدمه.

8) متن کتاب (فصول مختلف كتاب).

9) پيوست يا ضميمه.

10) واژه‌نامه.

11) کتابنامه.

 

 

 
International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی