طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

آمار طرح های پژوهشی خاتمه یافته سال 83  [PDF]

 

طرح های پژوهشی خاتمه یافته سال 83

ردیف

عنوان طرح

نام مجری

گروه آموزشی

1

بررسي اثر تراكم بر روند پر شدن دانه ، عملكرد و اجزاء عملكرد سه رقم نخود ديم در شرايط كرمانشاه

آقای دکتر کیوان شمس

کشاورزی

2

جامعه شناسي گياهي كوه عين الكش (آقلا)

خانم دکتر بی تا زاجی

کشاورزی

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی