طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات(1398/04/16) کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 حمایتها و نحوه تخصيص اعتبارات پژوهشي

بر اساس آيين نامه جديد نحوه تخصيص اعتبارات پژوهشي واحدها و مراكز دانشگاهي 73/79022به تاریخ 1390/03/12 حمایتها و موارد تخصیص اعتبارات پژوهشی(جدول1) مشتمل بر سه بخش اصلي با عناوين تحت الذكر مي باشد :

·         ساختاري

·         توانمندسازها

·         مشوق ها
 

ساختاري

1.      ايجاد و توسعه مراكز توليد علم و فناوري
الف) ايجاد و يا مشاركت در تأسيس قطب‌هاي علمي پژوهشي، پژوهشكده‌ها،مراكز تحقيقاتي ، آزمايشگاه‌هاي پژوهشي ، هسته‌هاي پژوهشي
ب) ايجاد و يا مشاركت در تأسيس مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري ، كار آفريني و شركت‌هاي دانش بنيان

2.      ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي پژوهش و فناوري
الف) خريد كتاب‌هاي مرجع ، اشتراك كتابخانه‌ ديجيتال ، اشتراك مجلات معتبر علمي و حق تأليف و ترجمه ، داوري كتاب‌ها و مجلات معتبر علمي
ب) تجهيزات و تأمين سخت افزارهاي پژوهشي


توانمندسازها

1.      ارتقاي قابليت‌ها و مهارتهاي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان

·         عضويت در انجمن‌هاي علمي معتبر ملي و بين المللي

·         حمايت از انجمن‌هاي علمي اعضاي هيأت علمي

·         شركت در كنفرانس‌هاي علمي بين المللي خارج از كشور

·         شركت در همايش‌هاي داخل كشور

·         شركت در دوره‌ها يا كارگاه‌هاي داخل و خارج از كشور

·         فرصت‌هاي مطالعاتي داخل و خارج از كشور (Post Doc)

·         برگزاري كارگاه‌روش شناسي تحقيق يا ساير كارگاه‌هاي پژوهشي

·         برگزاري و مشاركت در همايش هاي علمي بين المللي ،ملي ، منطقه‌اي و داخلي

·         حمايت از كرسي‌هاي نظريه پردازي

·         برگزاري سخنراي‌هاي علمي و پژوهشي

·         برگزاري مسابقات علمي

·         شركت در مسابقات و جشنواره هاي منطقه اي ، ملي و بين المللي :
برگزاري مناسبت‌هاي پژوهشي

2.      اعطاي اعتبارات پژوهشي به اعضاي هيأت علمي و دانشجويان جهت انجام فعاليت‌هاي

·           پژوهشي بر اساس عملكرد پژوهشي افراد

·            پژوهانه

·            كمك به پايان نامه هاي دانشجويي

·           طرح‌هاي پژوهشي
الف) طرح های پژوهشی درون دانشگاهی
ب) طرح های پژوهشی برون دانشگاهی


مشوق ها

1.      ايجاد و ارتقاء انگيزه پژوهش و فعاليت علمي در اعضاي هيأت علمي و دانشجويان

الف) جوايز و تشويق‌ها (شامل تشويق مقالات و مجلات ، كتاب‌هاي چاپ شده ، نظريه پردازي ، نقد و مناظره ، اختراعات و ساير توليدات علمي)

ب) حمايت از اختراعات ، اكتشافات ، ابداعات و ثبت Patent ، حمايت از تيمهاي تحقيقاتي

2.      انجمن‌هاي علمي ، ادبي و هنري

3.      باشگاه پژوهشگران جوان

4.      صندوق پژوهشي دانشگاه

 


 

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی