طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

آمار طرح های پژوهشی خاتمه یافته سال 81  [PDF]

 

طرح های پژوهشی خاتمه یافته سال 81

ردیف

عنوان طرح

نام مجری

گروه آموزشی

1

بررسي انتظارات و عوامل مؤثر پيرامون شوراهاي اسلامي روستا از ديدگاه جامعه روستايي شهرستان كرمانشاه

آقای دکتر عبدالحمید پاپ زن

کشاورزی

2

بررسی نگرش دانشجویان رشته های آموزش معلمان نسبت به اثر بخشی دروس تربیتی در دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

آقای دکتر فرامرز ملکیان      

علوم تربیتی         

 

 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی