طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

آمار طرح های پژوهشی خاتمه یافته سال 85 [PDF]

 

طرح های پژوهشی خاتمه یافته سال 85

ردیف

عنوان طرح

نام مجری

گروه آموزشی

1

جمع آوري و شناسايي نمونه هاي گياهي و تشكيل هرباريوم دانشگاه آزاد اسلامي

خانم بی تا زاجی

کشاورزی

2

بررسي اثر تراكم و تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد نخود سفيد رقم 48_FLIP84

آقای دکتر کیوان شمس

کشاورزی

3

طرح نیاز سنجی آموشی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با توجه به اهداف و وظایف سازمانی به منظور بهسازی نیروی انسانی

آقای دکتر فرامرز ملکیان      

مدیریت برنامه ریزی آموزشی         

4

بررسی عوامل موثر در رشد و ارتقاء کیفیت آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 

آقای دکتر فرامرز ملکیان      

مدیریت برنامه ریزی آموزشی         

5

تحلیل فرآیند نظریه پردازی وتولید علم با تاکید بر موانع و راهکارهای موجود درایران

آقای دکتر فرامرز ملکیان      

مدیریت برنامه ریزی آموزشی         

6

برآورد و پیش بینی گاز طبیعی جهت مصارف خانگی در استان کرمانشاه

آقای دکتر علی فلاحتی       

اقتصاد   

7

بررسی پدیده فقر اقتصادی در شهر کرمانشاه 

آقای امین باوندپور        

اقتصاد

8

سنجش و اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی در سازمان های خدماتی دولتی شهر کرمانشاه

آقای امین باوندپور        

اقتصاد    

9

تعیین و اندازه گیری شاخص زیان اقتصادی در شهر کرمانشاه

آقای امین باوندپور        

اقتصاد

10

بررسی عوامل موثر بر بازاریابی صنایع تولیدی استان کرمانشاه و ارائه راهکارهای عملیاتی

آقای فرشید نمامیان         

مدیریت بازرگانی

 

  


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی