طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
     
     
 

 

عنوان کتاب:   طرحهای آماری برای تحقیقات کشاورزی

مترجم : پروفسور عزت اله فرشاد فر

انتشارات: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

شابک: 3-0155-10-964-978

قیمت: 13400 تومان

تاریخ چاپ: 1389

 

  چکیده موضوعی کتاب  [PDF]

 

 

 

 

 


International Nano Letters


تقویم پژوهشی