طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر پایگاه داده های علمی
اصالت سنجی پایان نامه ها کتابخانه دیجیتال سامانه پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 

عنوان کتاب:   طرحهای آماری برای تحقیقات کشاورزی

مترجم : پروفسور عزت اله فرشاد فر

انتشارات: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

شابک: 3-0155-10-964-978

قیمت: 13400 تومان

تاریخ چاپ: 1389

 

  چکیده موضوعی کتاب  [PDF]

 

 

 

 

 

International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی