طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر پایگاه داده های علمی
کتابخانه دیجیتال

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 

آزمایش‌های درس کشت بافت گیاهی :

1. آشنایی دستگاهها و وسایل آزمایشگاه و نکات ایمنی مربوط به آنها

دانشجویان با دستگاههای مورد استفاده در آزمایشات و نحوه کار کردن با آنها آشنا می شوند همچنین در مورد خطرات مواد شیمیایی و دستگاههای مورد استفاده و نکات ایمنی که در هنگام با آنها باید رعایت شود آشنا می گردند.

2. آشنایی با فرمول های شیمیایی و نحوه ساختن محلولهای لازم

نحوه ساختن محلولها و محیط کشتهای لازم و فرمولهای مربوطه آموزش داده می شوند.

3. تهیه محلولها و محیط کشت های لازم

محلولها و محیط کشتهای مختلفی که در طول کار کشت بافت مورد نیاز است ساخته می شوند.

4. استریل کردن محلولها و محیط کشت ها و توزیع انها در پتری دیشها در شرایط استریل

محلولها و محیط کشتهای ساخته شده در دستگاه اتوکلاو استریل می شوند و سپس در شرایط استریل در پتری دیشهای استریل توزیع شده و در شرایط مناسب نگهداری می شوند.

5. کشت قطعات مختلف بافتهای گیاهی در محیط کشتهای مختلف در شرایط استریل

قطعات مختلف بافتهای گیاهی با استفاده از محلولهای مناسب استریل گشته و در زیر هود لامینار بر روی محیط کشتهای مختلف کشت داده می شوند و در دستگاه ژرمیناتور در شرایط مناسب نگهداری می شوند.

6. بررسی نحوه و میزان رشد بافتهای گیاهی کشت شده در شرایط تاریکی و روشنایی

بافتهای کشت داده شده در شرایط مختلف روشنایی و تاریکی از نظر نحوه و میزان رشد در شرایط مختلف با هم مقایسه و بررسی می گردند.

7. بررسی اثر هورمونهای مختلف بر رشد بافتهای گیاهی

اثر هورمونهای مختلف در اندام زایی، کال زایی و میزان رشد بافتهای گیاهی بررسی می شوند همچنین با انواع آلودگیهایی که ممکن است در حین کار ایجاد شوند آشنا می شوند.

8. اندازه گیری و بررسی کالوسهای حاصل از بافتهای مختلف گیاهی

کالوسها و اندامهای مختلف گیاهی ایجاد شده در محیط کشتها اندازه گیری و مقایسه می شوند.

9. مشاهده روشهای مختلف کشت بافتهای گیاهی با استفاده از اسلایدهای پاورپوینت

با استفاده از اسلایدهای پاورپوینت و دستگاه پروژکتور روشهای مختلف کشت بافتهای گیاهی و نتایج حاصل از کشت آنها نمایش و آموزش داده می شود. 

نتایج:

دانشجویان پس از اتمام آزمایشات فوق می توانند محیط کشتهای مختلف را در شرایط استریل ساخته و بافتهای مختلف گیاهی را کشت دهند و همچنین با اثرات  هورمونهای مختلف گیاهی در رشد گیاهان آشنا می شوند که استفاده از این آموخته ها در انجام آزمایشات مربوط به پایان نامه های آنها بسیار مفید و ضروری می باشد.

 

 

 
International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی