طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر پایگاه داده های علمی
کتابخانه دیجیتال

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 

·         اندازه­گیری g با استفاده از آونگ مرکب و ساده

 

در این آزمایش با استفاده از آونگ ساده ( وزنه­ ای که با استفاده از یک نخ که از یک نقطه آویزان شده) و همچنین آونگ مرکب به راحتی می­توان شتاب گرانشی زمین رامحاسبه نمود.

 

 

 
International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی