طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات(1398/04/16) کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 


 

 آیین نامه و بخشنامه های پژوهشی سال 1393

عنوان

تاریخ ایجا

برگزاري مسابقه ملي كميكار در واحد قوچان

 27خرداد 1393

 سهميه كارآموزي انجمن مهندسي شيمي ايران

 25خرداد 1393

پشتيباني و تشويق از ثبت اختراعات دانشجويان و استادان دانشگاههاي ايران

 25خرداد 1393

استفاده بهينه از ظرفيت اعضاي هيات علمي براي راهنمايي و مشاوره دانشجويان تحصيلات تكميلي

 25خرداد 1393

شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي

 5خرداد 1393

همكاري با مشاور محترم رياست دانشگاه و دبير شوراي اقتصاد و سرمايه گذاري دانش بنيان

30اردیبهشت 1393

جشنواره نو آوری و فن آفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

29اردیبهشت 1393

شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش های بین المللی  معتبرخارج از کشور

24اردیبهشت 1393

شیونامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی

22اردیبهشت 1393

مراسم سی و دومین سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی ودومین جشنواره فرهیختگان

21 اردیبهشت 1393

آئین نامه تعداد مجازراهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد،دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی

15اردیبهشت 1393

ارسال گزارش را اندازی شرکتها و موسسات دانش بنیان

14اردیبهشت 1393

متمم بخشنامه شیوه نامه تشویق مقالات

10اردیبهشت 1393

آئین نامه دوره دکترای  تخصصی پژوهش محور رشته های غیر پزشکی

10اردیبهشت 1393

آئین نامه اعطای نشان ویژه دانشگاه آزاد اسلامی به پژوهشگران برتر

10اردیبهشت 1393

صفحه

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی