طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

 

کد طرح :   B-8602

 

عنوان طرح به فارسی :   محاسبه فشار گذار فازهای  InNو بررسی تاثیر فشار بر گاف نواری فازهای نیم رسانای InN

 

عنوان طرح به انگلیسی :

 

مجری :   آقای دکتر  آرش بوچانی  

 

گروه آموزشی :  فیزیک   

 

چکیده :

هدف اين پروزه محاسبه فشار گذارفازهای InNو بررسی تاثیر فشار بر گاف نواری فازهای نیمرسانای InN  ، امروزه شبیه سازی رایانه ای در تمامی علوم رایج شده علم فیزیک نیز از این قاعده مستثنی نیست.اين طرح با كمك پارامترهاي تجربي كه در مقالات آمده است توسط رايانه شبيه سازي بلوري مي كنيم.

 

نتایج :

مجری محترم موفق به چاپ یک مقاله با شاخص علمی – پژوهشی فیزیک ایران   از طرح پژوهشی با مشخصات زیر
شده اند .

A. Bouchanee, " First-principles study of electronic and structural properties and examining the effect of pressure on energy gap in InN phases" , 1386.

 

 

 

 

 

 

 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی