طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

انجمن علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در یک نگاه

یکی از اهداف بخش پژوهشی دانشگاه سامان دهی دانشجویان پژوهشگر در غالب تشکل های پژوهشی، به خصوص انجمن های علمی است.

انجمن علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه انجمنی است علمی ، تخصصی ، پژوهشی ، فرهنگی و غیر سیاسی که زیر نظر کمیسیون مرکزی انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی با اهداف فراهم آمدن زمينه اي مناسب، براي رشد استعدادهاي دانشجويان در رشته هاي تحصيلي مرتبط ،  تعمیم و تعمیق روابط علمی و پژوهشی بین اعضاء انجمن ، ایجاد ارتباط مستقل و مستمر بین دانشگاه و اعضاء انجمن، به هنگام کردن دانش اعضاء و رفع نیاز های علمی و تخصصی اعضاء ، انتشار نشریات برابر مقررات دانشگاه آزاد اسلامی و قوانین کشور و... در سال 1380 شکل گرفت و آغاز به کار کرد .

 تاکنون 30 انجمن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه مجوزتاسیس و فعالیت دریافت نموده اند، در همین راستا تلاش ما برای تشویق و ترغیب دانشجویان برای فعالیت بیشتر در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی در آینده ادامه دارد .

 مسئولین انجمن دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه از آغاز فعالیت آقای عظیمی، آقای دکتر کاکابرایی، خانم مهندس حیدریان ، آقای مهندس کهراریان ،  آقای بهروز رفتاری ، آقای دکتر ابراهیم ابراهیمی عضو هیأت علمی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه ، آقای مهندس آرش توکلی، سرکار خانم دکتر اکرم کرانی عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی و آقای دکتر شرافت وزیری عضو هیات علمی گروه مهندسی برق و الکترونیک این سمت را به عهده داشته اند.

در حال حاضر سرکار خانم دکتر پرستو زنگنه مهر عضو هیات علمی گروه ریاضی به عنوان مسئول انجمن علمی واحد مشغول فعالیت می باشند.

 

 

 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی