طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر پایگاه داده های علمی
اصالت سنجی پایان نامه ها کتابخانه دیجیتال سامانه پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 

آزمایشگاه شیمی صنعتی

هدف : آزمایشات اساسی در شیمی صنعتی

در این آزمایشگاه آزمایشهای زیر انجام می گیرد:

        آزمایش انتقال حرارت (هدایت ،جابجایی، پرتوی )

        آزمایش انتقال جرم 

        آزمایش مکانیک سیالات

        آزمایش آسیاب کردن ،دانه بندی به وسیله ی آلکلها و سیکلونها

        آزمایش سرعت تصفیه (فیلتراسیون) و تغییر آن با زمان ، غلظت و فشار

        آزمایش ته نشین شدن (sedimentation)

        آزمایش سیال کردن (Fluidization)

 

معرفی کارشناس آزمایشگاه:       

نام و نام خانوادگی: الهه احمدی 

تحصیلات: کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

 

 

 

 

 

 

 

International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی