طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر پایگاه داده های علمی
کتابخانه دیجیتال

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 

آزمایش تیتراسیون اکسایش و کاهش

 

 

دراین آ؛زمایش دانشجویان با واکنش های اکسایش و کاهش و چگونچی تیتراسیون آنها آشنا می شوند٬ این تیتراسیون جهت تعین غلظت مواد احیا کننده ( سدیم اگزالات) توسط محلول استاندارد اکسید کننده (پتاسیم پرمنگنات) است.در تیتراسیون منگانومتری که ماده اکسیدان پتاسیم پرمنگنات است٬ نیازی به اندیکاتور خارجی نیست٬ زیرا پرمنگنات بنفش رنگ است و نقطه اکی والان ( هم ارزی) با تغیر رنگ پرمنگنات در اثر کاهش منگنز تعین می شود.

 

 
International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی