طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر پایگاه داده های علمی
کتابخانه دیجیتال

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

 

·         اندازه گیری عدد ژول (معادل مکانیکی حرارت)به دو روش مکانیکی و الکتریکی

 

 

با انجام این آزمایش ضریب تبدیل انرژی حرارتی بر حسب کالری به انرژی حرارتی بر حسب ژول را محاسبه می کنند

 

 

 
International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی