طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

 
 
 
طرح های پژوهشی خاتمه یافته سال 89
 

ردیف

عنوان طرح

نام مجری

گروه آموزشی

1

مطالعه نظری روشهای رمزنگاری کوانتومی و طراحی یک آزمایشگاه رمزنگاری

آقای دکتر مصیب ناصری

فیزیک

2

روش های احراز هویت کوانتومی 

آقای دکتر مصیب ناصری

فیزیک

3

محاسبه اثرات سطوح نانو ساختار فیلم Mnte  در خواص الکتریکی و مغناطیسی

آقای دکتر آرش بوچانی

فیزیک

4

مطالعه نظری پراکندگی نور از نانوشلهای دو جداره طلا

آقای دکتر حیدر خسروی

فیزیک

5

تهیه و بررسی خواص فیزیکی لایه های نازک نانو ذرات PbSe

آقای برهان ارغوانی نیا

فیزیک

6

الکترودینامیک کوانتومی QED در فضای کرین 

خانم دکتر نگین فتاحی

فیزیک

7

رتبه بندی اعداد فازی با استفاده از فاصله ترکیب محدب مرکز ثقل های بالا و پایین   - تراز از مبداء مختصات 

آقای دکتر نورالدین پرندین

ریاضی کاربردی

8

مطالعه فضاهای مدولار و قضایای نقطه ثابت در اینگونه فضاها

آقای دکتر علی فرج زاده

ریاضی

9

روش آشفتگی هموتوپی بهینه برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی غیر خطی ظاهر شده در هیدرودینامیک مغناطیسی

آقای بهروز رفتاری تنگابی

ریاضی

10

روش آشفتگی هموتوپی برای حل دستگاه معادلات مغناطوهیدرودینامیکی با دامنه نامحدود

آقای بهروز رفتاری تنگابی

ریاضی

11

حل معادله تفاضلی – انتگرال فردهلم فازی با آرگومان مرکب 

آقای دکتر عباس قماشی

ریاضی

12

بررسی اثرات کاتالیتیکی نانو Zno در اکسیداسیون الکل ها بوسیله پرمنگنات پتاسیم

 خانم دکتر سرور صادقی

شیمی کاربردی

13

بررسي وساخت نانو ذره طلا، برپايه ليگانه هاي موجود بر روي سطح آن به منظور شناسايي فلزات مختلف

 خانم دکتر سرور صادقی

شیمی کاربردی

14

مدلسازی ساختار خاصیت ثابت پایداری کمپلکس های گوناگون سدیم -15 کراون-5 اترها

خانم دکتر شهین احمدی

شیمی کاربردی

15

پيش بيني ثابت هاي پايداري كمپلكس هاي مس،ماكروسيكل به روش QSPR

خانم دکتر شهین احمدی

شیمی کاربردی


 

صفحه

1

2

3

 

 

 

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی