طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

 

کد طرح : AG-8512

 

عنوان طرح به فارسی : برسي اثرات آللوپاتيك عصاره آلي بقاياي 3 رقم كلزا بر جوانه زني در رشد گياهچه هاي برخي از گياهان زراعي و علف هاي هرز زراع در منطقه كرمانشاه

 

عنوان طرح به انگلیسی:

 ALLELOPATHIC EFFECTS OF AQUEOUS EXTACTS OF THREE  CULTIVARS RESIDUAL

 ON GERMINATION AND SEED LING GROWTH …

 

مجری : خانم دکتر بی تا زاجی

 

گروه آموزشی : کشاورزی

 

چکیده :

در این تحقیق نمونه برداري از ارقام كلزا و عصاره گيري به روش استخراج آبي به منظور تعيين نوع  صورت مي پذيرد. اهمیت و ضرورت کاربردی این محصول از جنبه های مختلف علی الخصوص مبارزه بیولوژیکی علفهای هرز بطوری که بتوان حتی المقدور از تاثیرات سوء سموم علف کش کاست بسیار مورد توجه می باشد

 

نتایج :

مجری محترم موفق به چاپ یک مقاله در مجله علمی-پژوهشی  گیاه و زیست بوم از طرح پژوهشی با مشخصات زیر شده اند .

 

 بی تا زاجی ،علی شیرخانی,  شیما علایی , " برسي اثرات آللوپاتيك عصاره آلي بقاياي 3 رقم كلزا بر جوانه زني در رشد گياهچه هاي برخي از گياهان زراعي و علف هاي هرز زراع در منطقه كرمانشاه" در مجله گیاه و زیست بوم , بهمن .1387

 

 

 

 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی