طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

 

کد طرح : E-8609

 

عنوان طرح به فارسی : بهبود شبكه هاي عصبي چندجمله اي براي مدل سازي سيستم هاي غير خطي

 

عنوان طرح به انگلیسی :

IMPROVING POLYNOMIAL NEURAL NETWORKSFOR MODELING NONLINEAR SYSTEMS

 

مجری : آقای دکتر سعید فرضی

 

گروه آموزشی : کامپیوتر

 

چکیده :

مدل سازی سیستم های غیر خطی یکی از مهم ترین مسائل علوم مهندسی است که ابزارهای زیادی برای آن معرفی شده است بسیاری از سیستم های موجود ماهیتی غیر خطی دارند و برای مدل کردن آن ها احتیاج به تکنیک های پیشرفته ای است امروزه کاربردهای وسیع این سیستم ها محققین را بر آن داشته تا این نوع سیستم ها را در کامپیوتر مدل کنند..

 

نتایج :

مجری محترم موفق به چاپ یک مقاله با شاخص ISI از طرح پژوهشی با مشخصات زیر شده اند .

 

 S.FARZI, " IMPROVING POLYNOMIAL NEURAL NETWORKSFOR MODELING NONLINEAR SYSTEMS", WORLD SCIENTIFIC AND ENGINEERING ACADEMY AND SOCIETY, JUNE 2008.

 

 

 

 

 

 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی