طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

  آمار طرح های پژوهشی  سال 91  [PDF]

 

طرح های پژوهشی سال 91

ردیف

عنوان طرح

نام مجری

وضعیت اجرا

1

حمایت اجتماعی ادراک شده فرایندهای ارزیابی شناختی سبک های مقابله و تنیدگی تحلیلی آزمون الگوهای اثرات تعدیل کننده و بیانگر فرهنگ و جنسیت در بین دانشجویان ایرانی

آقای دکتر کیوان کاکابرایی 

خاتمه یافته

2

بررسی شیوع استرس آسیب زایی ثانویه و نقش سبک های مقابله ای و حمایت اجتماعی در پیش بینی آن در پرستاران

خانم دکتر سعیده سادات حسینی

در دست اجرا  

3

بررسی و مقایسه تحلیلی ویژگیهای زیستی والدین کودکان استثنایی با والدین کودکان عادی راهبردی برای پیشگیری از معلولیت ها

آقای دکتر کیوان کاکابرایی 

خاتمه یافته

4

پیش بینی جریان رودخانه توسط شبکه عصبی

آآقای دکتر بهروز یعقوبی    

در دست اجرا  

5

بررسی تأثیر استفاده از کنجاله گوار در جیره غذایی مرغان تخم گذار بر عملکرد تولید و کیفیت تخم مرغ

آقای دکتر حسین رضا شهبازی  

خاتمه یافته

6

تعیین تنیدگی تحصیلی و واکنش نسبت به آنورا در دانشجویان دختر و پسر منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامی

آقای دکتر کریم افشاری نیا

در دست اجرا  

7

مقایسه تصادفی مجموع متغیرهای تصادفی مستقل و غیر هم توزیع

آقای دکتر بهاءالدین خالدی

خاتمه یافته

8

تشخیص عیوب مکانیکی الکتروموتورهای باتوان پایین با استفاده از تحلیل پیشرفته سیگنال مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی

آقای دکتر ابراهیم ابراهیمی

خاتمه یافته

9

طراحی و ساخت و ارزیابی سیستم عیب یابی جعبه دنده خودرو

آقای دکتر ابراهیم ابراهیمی

خاتمه یافته

10

بررسی میزان هوش های 8گانه و ارتباط آن با تعهد سازمانی مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

آقای دکتر بهمن سعیدی پور 

در دست اجرا  

11

سنتز نانوذرات پلیمری و انجام تست های بیولوژیکی به عنوان نانو حامل های زیست سازگار برای استفاده در سیستم های داروسازی سرطان سینه

خانم دکتر ناهید حق نظری

در دست اجرا

12

شناسایی مشکلات زنان کارآفرین بخش کشاورزی استان کرمانشاه

آقای دکتر بهروز راسخی

خاتمه یافته

13

بررسی اهداف ابن مقفع از ترجمه متون پهلوی به زبان عربی

آقای دکتر جمشید باقرزاده

در دست اجرا

14

سنتز مشتقات تتراهیدرو بنزوزانتن با استفاده از کبالت به عنوان منگنز ساپورت شده روی کاتالیت

خانم دکتر سرور صادقی

در دست اجرا  


 

صفحه

1

2

3

4

 

 

 

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی