طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

.

ردیف

عنوان طرح

نام مجری

گروه آموزشی

11

بررسي رابطه راهبردهاي مقابله اي وجهت گيري هدف با اضطراب رقابتي وعملكرد ورزشی ورزشکاران

آقای محمد ع کشاورزی     

روانشناسی  

12

بررسي رابطه جهت گيري مذهبي دروني و بيروني با از خود   بيگانگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه

آقای محمد ع کشاورزی   

 

روانشناسی  

13

طرح تدوین الگوی ارزشیابی شغلی پستهای کارشناسی واحدهای منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامی

آقای دکتر فرامرز ملکیان     

علوم تربیتی              

14

شناسایی فشارزاهای روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ورابطه آن با سبک های مقابله ای وپیشرفت تحصیلی

آقای دکتر علی عبدی 

علوم تربیتی             

15

بررسی رابطه ابهام نقش و تعارض نقش با استرس شغلی کارمندان دانشگاه آزاد

خانم آناهیتا فرجی    

علوم تربیتی              

16

تاثیر ساختار بدهی بر سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کرمانشاه

آقای دکتر مهرداد قنبری  

حسابداری 

17

پیش بینی مخاطره  پر تقوی بهینه در سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار کرمانشاه بدون توجه به روحیه سرمایه گذاری

آقای امید جلیلیان      

حسابداری 

18

بررسی و مقایسه اثر بخشی دو برنامه تمرینی تک جلسه ای و دو جلسه در هفته بر آمادگی عمومی دختران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

خانم صدیقه حسین پور دلاور   

تربیت بدنی             

19

عوامل درونی سقوط تمدن ها و اجتماعات در قرآن

آقای حسن حسینی    

معارف اسلامی
  

صفحه

1

2

 

 

 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی