طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات(1398/04/16) کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

  • مدارک مورد نیاز جهت تشویق مقالات:
  1. ارسال یک نسخه اصل مجله یا پرینت مشخصات کامل مجلات الکترونیکی به همراه دونسخه کپی کامل مقاله به انضمام دونسخه کپی جلد و صفحات شناسنامه مجله.
  2. مقالات به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه به چاپ رسیده باشد و نام دانشگاه یا دیگر موسسات علمی دیگری ذکر نگردیده باشد حتی اگر واحد های دیگر دانشگاه آزاد اسلامی باشد
  3. مقالات به صورت کامل ( نه چکیده) در مجلات یا نگارش الکترونیکی آن چاپ شده باشد . 
  • بخشنامه های مرتبط:
 
ردیف           عنوان بخشنامه               شماره        تاریخ    
1 امتیاز ویژه برای حمایت انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی 70/70362 94/09/18
2 به روز رسانی فهرست نشریه های بی اعتبار 70/22598 94/04/08
3 تشویق مقالات و آدرس دهی 70/81248 93/09/01
4 شیوه نامه تشویق مقالات دانشگاه آزاد اسلامی - متمم بخش نامه 87/352676 87/25426 93/02/10
5 شیوه نامه تشویق مقالات دانشگاه آزاد اسلامی 78/352676 92/10/22

 

 

 

  • فرم های مرتبط:
  1. درخواست کسب مجوز برای چاپ مقاله
  2. فرم تشویقی مقالات

...........................................................................................................................................

 

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی