طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
     
     

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

کارآموزی

  • بخشنامه های مرتبط
ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 آیین نامه کارآموزی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی    
  • فرم های مرتبط
ردیف فرم ها
1 فرم معرفی و فرم گزارش دوره کارآموزی

 

 

 

 

 

 

 

 
International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی