طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

کارآموزی

  • بخشنامه های مرتبط
ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 آیین نامه کارآموزی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی    
  • فرم های مرتبط
ردیف فرم ها
1 فرم دوره کارآموزی(word)- فرم دوره کارآموزی(pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی