طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
     
     

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

شرکت در همایش های داخلی
  • بررسی کلیه شـرایط عمومـی شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در کنفرانس های علمی داخل کشور مطابق با آئین نامه ذیل:
  1. بخشنامه شماره 73/477489 مورخ 89/12/01 .
  2. کنفرانس های معتبر و نامعتبر
  • مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب شامل :
1- گواهی ارائه مقاله در همایش
2- اصل مقاله ارائه شده در کنفرانس به صورت Full Text
3- بلیط رفت و برگشت
4- اصل فاکتور هزینه اسکان
5- رسید پرداخت هزینه ثبت نام 
 
 International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی