طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر پایگاه داده های علمی
کتابخانه دیجیتال

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

معرفی رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد:

   نام و نام خانوادگی:  محمد سعید فعلی 

    تحصیلات: دانشجوی دکترای برق

    مرتبه علمی: مربی

    پست الکترونیکی:    msaeed.feali@iauksh.ac.ir 

     وب سایت

           
International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی