طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

 

در راستای اهداف عدالت محور نظام مقدس جمهوری اسلامی و با هدف بسط و توسعه  آموزش عالی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در نیمه دوم سال 1367 تأسیس گردید. مطابق آیین نامه های دانشگاه آزاد اسلامی این واحد از سال1378 به بعد دارای حوزه معاونت پژوهشی مستقل بوده است. حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متولی ساماندهی و توسعه همه جانبه فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی است، بررسی و حمایت از طرحهای پژوهشی مصوب شورای پژوهشی واحد، تشویق محققان و پژوهشگران به فعالیت بیشتر، حمایت از نویسندگان با استفاده از تسهیلات شورای انتشارات دانشگاه، فراهم ساختن امکانات پژوهشی در قالب کارگاه ها، آزمایشگاه ها، لابراتوارها و غیره، تجهیز امکانات کتابخانه ای، تجهیز امکانات دسترسی محققان به اطلاعات روز دنیا به صورت شبکه های اطلاعاتی و اینترنت، برگزاری کنفرانس ها، کنگره ها و همایش های علمی پژوهشی تنها بخشی از فعالیتهای حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می باشد.


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی