طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات(1398/04/16) کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

سوالات متداول در مورد طرح پژوهشي         arm.soal.jpg

 سوال: چه كساني مي توانند طرح هاي پژوهشـــي درون دانشگاهــــي اجــــرا نمايند؟

تمام اعضاي هيات علمي تمام وقت و نيمه وقت و مدعو مي توانند طرح پژوهشي اجرا نمايند . اعضاي هيات علمي تمام وقت مي توانند دو طرح پژوهشي در حال اجرا داشته باشند به دو شرط اينكه

1. جمع ساعات كاري آنها در دو طرح بيش از 100 ساعت در ماه نباشد

2. هر دو طرح آنها با مبلغ كمتر از 50 ميليون ريال تعريف نشده باشد (بر اساس بخشنامه جديد ) يعني يك طرح آنها حتما بايستي بيش از 50 ميليون ريال باشد.

    در ضمن اعضاي هيات علمي نيمه وقت نيز فقط يك طرح پژوهشي مي توانند داشته باشند .

همچنين اعضاي هيات علمي مدعو (فردي كه عضو هيات علمي دانشگاهي بجز دانشگاه آزاد اسلامي کرمانشاه باشد و بصورت حق التدريس در واحد کرمانشاه به تدريس مي پردازد ) فقط يك طرح آن هم از طرح‌هاي پژوهشي با مبلغ كمتر از 50 ميليون ريال مي تواند داشته باشد.

 

 سوال : از چه كساني مي توان به عنوان همكار در طرح هاي پژوهشي استفــاده نمود؟

همكاران طرح پژوهشي ميتوانند از بين اعضاي هيات علمي ، كارشناسان گروه ، دانشجويان و ساير افراد باشند بطور كلي محدوديتي براي انتخاب همكار وجود ندارد . اما نكته قابل ذكر در اين باره اين است كه اعضاي هيات علمي تمام وقت نمي توانند بطور همزمان در بيش از 3 طرح همكاري نمايند و اعضاي هيات علمي نيمه وقت نمي توانند در بيش از 2 طرح همكاري نمايند.

 

  

سوال : يك طرح پژوهشي تا مرحله تصويب چه مراحلي را طي مي كند و چه مدت بطول مي انجامد؟

پس از وصول پروپوزال يك طرح پژوهشي به دفتر امور پژوهشي اين طرح براي ارزيــاب/ ارزيابان ارسال مي شود و به فراخور داوري بين 2 هفته تا 4 هفته زمان داوري طول مي كشد و سپس در شوراي پژوهشي مطرح و نتيجه به پيشنهاد دهنده طرح اعلام مي شود.

 

سوال:  پرداخت هاي مالي به مجريان طرحهاي پژوهشي چگونـــه و بــــه چـــه ميزاني است؟

طرح‌هايي كه قرار داد اجرا تنظيم كرده اند براي شروع كار 35% كل بودجه بعنوان پيش پرداخت داده مي شود .

 پس از گذشت چند ماه و پيشرفت علمي طرح تا حدود نيمي از زمان پيش بيني شده ، 40% ديگر از بودجه طرح پرداخت مي  شود.

در خاتمه طرح و انجام تعهدات مجري ، 25% الباقي بودجه پرداخت خواهد شد.

 

سوال :نتايج يك طرح پژوهشي چگونه بايد ارائه شود ؟

نتايج طرح بايستي به نام دانشگاه آزاد اسلامي کرمانشاه ارائه شود در ذكر محل كار، ذكر نام دانشگاه بصورت هاي زير ضروري است در غير اين صورت مورد پذيرش نمي باشد.

* به فارسي : دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه

به انگليسي: Islamic Azad University, Kermanshah Branch

همچنين در مقــــالات مستخرج از طــــــرح بايســـــتي در قسمت تشكر و قدردانــــي حتما ذكر گردد كه اين طرح با حمايت مالي و معنوي دانشگاه آزاد اسلامي اجرا شده است.

 

سوال : آيا به مقالات علمي مستخرج از گزارش نهايي طرح پژوهشي حق تشويقـي تعلق مي گيرد؟

آري . ليكن اين مبلغ 50 % مبالغ پرداختي مشابه مي باشد . چنانچه مجري مقالات بيشتري از طرح ارائه نمايد صرفا مقالات متعهد شده شامل كسر 50% ميباشند و بقيه بصورت عادي پرداخت خواهد شد .

 

 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی