طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

طرح هاي پژوهشي درون دانشگاهي به گروهي از طرحهاي پژوهشي اطلاق ميگردد كه توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه ارائه و اجرا مي شود و بودجه آن از محل بودجه پژوهشي واحد تامين مي گردد. اجراي اين طرجها بر اساس ضوابط موجود و در چند قالب مشخص با در نظر گرفتن رویکرد موضوع انجام مي پذيرد .

جهت تصویب و انجام یک طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ضروری است محقق پس از دانلود فرم ها ی مورد نیاز  و تکمیل، آنها را به مدیران پژوهش دانشکده مربوطه تحویل نماید. طرح پیشنهادی پس از بررسی در شورای پژوهشی دانشکده جهت تصویب و داوری به شورای پژوهش واحد ارسال می گردد و در صورت تصویب، قرارداد منعقد خواهد شد.

لازم به ذکر است بررسی طرح های پژوهشی به عهده خانم مینا جنتی می باشد.

  • فرم های مورد نیاز
ردیف نام فرم توضیحات
1 پروپوزال قبل از تصویب
2 فرم شماره 1(مشخصات مجری ) قبل از تصویب
3 فرم شماره 2 (تعهد نامه ) جهت آگاهی با شرایط مجری و و نوع تعهد جهت اجرای طرح به آیین نامه جدید طرح های پژوهشی مراجعه گردد. قبل از تصویب
4 فرم الف(شناسنامه طرح های پژوهشی) قبل از تصویب
5 فرم ب(وضعیت طرح پژوهشی) قبل از تصویب
6 فرم خود اظهاری قبل از تصویب
7 فرم گزارش دوره ای بعد از تصویب- مقدمه و بررسی منابع+مواد و روش ها
8 فرم گزارش نهایی بعد از تصویب- مقدمه و بررسی منابع+ مواد و روش ها+ نتایج ، بحث ، فهرست و منابع
9 فرم سخنرانی بعد از تصویب
10 فرم مقاله مستخرج از طرح پژوهشی خاتمه طرح
11

دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهايي طرح‌هاي پژوهشي

خاتمه طرح
  • بخشنامه های مرتبط
ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 آیین نامه جدید طرحهای پژوهشی 70/31304 94/05/19
2 دستورالعمل تدوین گزارش نهائی طرح  پژوهشی 73/369052 92/11/06
3 حق  الزحمه داوری طرح  پژوهشی 73/362041 92/10/30
4 بخشنامه تعهدارائه مقاله برای طرح های پژوهشی 73/266862 92/08/11
5 رسال یک نسخه پایان نامه  و گزارش نهایی طرح پژوهشی به مرکز اسناد و کتابخانه ملی  73/95231 92/04/01
6 منشور اخلاقی 73/118248 91/04/14
7 سخنرانی  مربوط به  ارائه نتایج طرح های پژوهشی 81/98250 91/03/31

  • تذکر1:

مدارک لازم پس از عقد قرارداد پژوهشی جهت ارائه به حوزه اداری مالی

  1. یک فقره چک تضمین به میزان کل مبلغ قرارداد در صورت درخواست استفاده از پیش پرداخت طرح توسط مجریان

  2. ارسال کلیه فاکتورها و پرونده ها و پروپزال انجام گرفته طرح

  3. یک برگ کپی صفحه اول شناسنامه

  4. یک برگ کپی کارت ملی ( پشت و رو )

  5. آدرس کامل و کروکی محل سکونت

  •  تذکر 2:

          ضروری است در مقاله های موظفی طرح های پژوهشی، به صراحت به موضوع استخراج مقاله از طرح پژوهشی اشاره گردد.


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی