طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال سامانه پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

امور پایان نامه ها

سامانه ثبت پایان نامه بخشنامه ها گردش کار پایان نامه و فرم ها(کارشناسی ارشد)
نحوه صحیح تولید علم و مقالات فرم های مورد نیاز دکتری تسویه حساب
نحوه تدوین پایان پایان نامه-رساله

 

  • لطفا جهت تسویه حساب کتابخانه طبق بخشنامه شماره 72533/70 مورخ 1395/10/08 سازمان مرکزی از فرم های جدید مربوط به تسویه حساب استفاده نمایید.
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی موظفند بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه از پایان نامه /رساله تخصصی خود حداکثر تا شروع نیمسال اول و دوم سال تحصیلی( براساس بخشنامه از سوی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی همزمان تقویم آموزشی هر سال اعلام می شود) دفاع نمایند تا مشمول تمدید شهریه و احتساب سنوات تحصیلی نباشند.
  •  دانشجويان گرامي جهت اطلاع ازظرفيت راهنمايي و مشاوره اساتيد خود به مديران محترم گروه ها مراجعه نمايند.
  •  دانشجوياني كه اساتيد راهنما يا مشاور آنها تا به حال با دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه همكاري نداشته‌اند، مي‌بايست حداقل 2 هفته قبل از ثبت الکترونیکی پروپوزال، كپي مدارک شامل آخرین حكم كارگزيني،آخرین مدرك تحصيلي، تمام صفحات شناسنامه ،كارت ملي و صفحه اول دفترچه بیمه استاد خود را كه به تائيد مدير گروه رسيده باشد، به اداره امور پايان‌نامه‌ها و کارگزینی هیات علمی تحويل نمايند.
  •  به اطلاع دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ميرساند، در زمان دفاع از پايان نامه، بررسیدقيق مجله اي كه مقاله شما در ان چاپ شده است يا از آن پذيرش چاپ دريافت كرده ايد، بر عهده پژوهش دانشکده  و شورای پژوهش واحد می باشد و تا زماني كه اعتبار مجله  تاييد نشده باشد، مجله مورد پذيرش نخواهد بود و دانشجو نخواهد توانست به اعتبار مقاله چاپ شده پذيرش گرفته در ان فارغ اتحصيل شود يا نمره چاپ مقاله را دريافت كند و همچنين نويسنده اول مقالات مستخرج از پايان نامه هاي دانشجويي مي بايست با نام دانشجو و با آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه مقاله را ارائه نمايد در غير اينصورت اختصاص نمره براي مقاله امكان پذير نمي باشد. لازم به ذکر است  مجله ای که مقاله دانشجو در آن چاپ می شود باید توسط استاد راهنما در سایت معاونت پژوهش واحد بخش لیست مجلات معتبر و مجلات جعلی و نامعتبر بررسی گردد تا اولا از صحت آن مبنی بر عدم جعلی و بی اعتبار بودن مجله تایید شود و ثانیا نوع مقاله (ISI- scopus، علمی پژوهشی وزارتین و علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی )مشخص شود و مستندات توسط استاد راهنما طبق محتویات سایت به مقاله چاپ شده یا پذیرش مقاله الصاق گردد و سپس جهت تایید به مدیر پژوهش دانشکده تحویل شود.

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی