طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

نکات مورد توجه در خصوص چاپ کتاب از رساله یا پایان نامه دانشجویی

از آن جایی که مطابق آئین­نامه شماره 54397/87 مورخ 26/5/93 کلیه حقوق مادی و معنوی هر پایان نامه متعلق به واحد دانشگاهی مربوط است چنانچه دانشجویان گرامی تمایل به چاپ کتاب از پایان نامه و یا طرح پژوهشی دارند لازم است مطالب زیر را با دقت مطالعه و اجرا نمایند:

مراحل چاپ کتاب از پایان‌نامه برای دانشجویان به شرح ذیل می‌باشد.

الف) دریافت رضایت نامه از اساتید راهنما و مشاور

در قدم اول دانشجو باید هماهنگی‌های لازم را با استاد یا اساتید راهنما و مشاور مبنی بر تبدیل پایان نامه به کتاب دانشجویی انجام دهد و تائیدیه‌ای از سوی نامبردگان مبنی بر موافقت با چاپ کتاب از پایان نامه دانشجو دریافت نماید.

ب) ارائه نامه موافقت اساتید راهنما به معاونت پژوهش و فناوری واحد دانشگاهی

در این مرحله دانشجو همراه با درخواست کتبی خود، اصل نامه تائیدیه و موافقت اساتید راهنما و مشاور را جهت تبدیل پایان نامه به کتاب دانشجویی به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تحویل می‌دهد.

ج) بررسی درخواست دانشجو در جلسه شورای انتشارات واحد دانشگاهی

پس از تحویل مدارک مورد نیاز، درخواست دانشجو در شورای انتشارات بررسی می‌گردد و در صورت موافقت، دانشجو می‌تواند مراحل چاپ کتاب دانشجویی را ادامه دهد. براساس آئین­نامه شماره 54397/87 مورخ 26/5/93 برگزاری جلسات شورای انتشارت هر سه ماه یکبار می‌باشد اما براساس ضرورت و میزان درخواست دانشجویان یا همکاران، این جلسات می‌توانند در مدت زمان کوتاه‌تری برگزار گردد (هم‌اکنون به طور معمول ماهانه و یا در فاصله زمانی کمتر از یک ماه تشکیل می‌گردد).

د) تکمیل فرم‌های مربوط

پس از موافقت با چاپ کتاب در شورای انتشارات، دانشجو لازم است در اسرع وقت فرم‌های مورد نیاز و از جمله فرم "گواهی عدم سرقت علمی" را تکمیل نموده و پس از امضاء و تائید توسط اساتید راهنما، مشاور و دانشجو به دفتر انتشارات علمی دانشگاه واقع در ساختمان معاونت پژوهش و فناوری تحویل دهد.

ه) چاپ کتاب

پس از تکمیل فرم‌های ذکر شده، دانشجو می‌تواند کتاب حاصل از پایان نامه را با رعایت کلیه اصول نگارشی و فنی و نیز ضوابط مطرح شده توسط سازمان مرکزی و نکات مطرح شده در جلسه شورای انتشارات واحد چاپ نماید. در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌گردد:

نکته 1: چاپ کتابهای حاصل از پایان نامه در برگیرنده حق تصنیف، تالیف، ترجمه، هزینه چاپ و غیره نبوده و این واحد هیچگونه مسئولیتی در خصوص بستن قرارداد و پرداخت مبالغ مذکور برعهده نخواهد گرفت.

نکته 2: بر اساس آئین­نامه شماره 54397/87 مورخ 26/5/93 رعایت موارد زیر از سوی دانشجو ضروری است:

الف) درج نام دانشجو و اساتید راهنما و مشاور روی جلد و صفحه عنوان کتاب.

ب) درج عنوان "دانش‌آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه" در جلو نام دانشجو و در صفحه عنوان کتاب

ج) در صفحه شناسنامه کتاب لازم است این عبارت که "کتاب حاضر حاصل پایان‌نامه/ رساله دانشجویی و یا طرح پژوهشی است و کلیه حقوق مادی و معنوی آن متعلق به واحد کرمانشاه است" قید شود.

و) ارائه کتاب چاپ شده به گروه تخصصی

پس از چاپ کتاب، دانشجو لازم است یک نسخه از آن را به مدیر گروه مربوط تحویل داده تا در شورای تخصصی گروه مورد ارزیابی قرار گیرد. پس از بررسی، لازم است یک نسخه از صورتجلسه شورای تخصصی گروه به همراه نمره پیشنهادی ( از دو نمره طبق بخشنامه مورخ) به دفتر انتشارات علمی واحد اعلام گردد.

ز) بررسی نهایی کتاب حاصل از پایان نامه دانشجو در شورای انتشارات واحد دانشگاهی

در این مرحله کتاب حاصل از پایان نامه توسط اعضاء شورای انتشارات مورد بررسی مجدد قرار گرفته و نمره نهایی اعلام می‌گردد. هر دانشجو لازم است قبل از بررسی نهایی کتاب، مدارک زیر را به طور کامل تحویل دفتر انتشارات واحد نماید:

1- سه نسخه از کتاب چاپ شده (یک نسخه به معاونت پژوهش و فناوری واحد، یک نسخه جهت انتشارات علمی واحد، یک نسخه به کتابخانه)

2- تحویل اصل و یا نسخه برابر با اصل از مجوز چاپ کتاب توسط وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی

3- تحویل اصل و یا فرم برابر با اصل اعلام وصول کتاب

4- یک نسخه از صورتجلسه شورای تخصصی گروه به همراه نمره پیشنهادی


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی