طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال سامانه پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

در صورت تمايل اعضاي هيات علمي يا دانشجويان به انجام پژوهش هاي ذیل، معرفي ايشان مي بايست از طريق حوزه پژوهش صورت پذيرد

تا امتيازات پژوهشي مربوطه به ايشان تعلق بگيرد.

1- فهرست 261  عنوان اولویت  های پژوهشی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر(دی ماه 1396)


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی