طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر پایگاه داده های علمی
کتابخانه دیجیتال

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

در صورت تمايل اعضاي هيات علمي يا دانشجويان به انجام پژوهش هاي ذیل، معرفي ايشان مي بايست از طريق حوزه پژوهش صورت پذيرد

تا امتيازات پژوهشي مربوطه به ايشان تعلق بگيرد.

1- فهرست 261  عنوان اولویت  های پژوهشی دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر(دی ماه 1396)

International Nano Letters


تقویم پژوهشی


معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی