طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر پایگاه داده های علمی
اصالت سنجی پایان نامه ها کتابخانه دیجیتال سامانه پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

           مراحل چاپ کتب ترجمه ایی

          دستورالعمل نگارش

            فهرست کتب ترجمه شده توسط واحد 

           معرفی جدید ترین  کتابهای کتب ترجمه شده توسط واحد

 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی