طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات(1398/06/11) کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

           مراحل چاپ کتب ترجمه ایی

          دستورالعمل نگارش

            فهرست کتب ترجمه شده توسط واحد 

           معرفی جدید ترین  کتابهای کتب ترجمه شده توسط واحد

 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی