طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
     
     
 

رزومه

 

مشخصات فردی

 

    نام و نام خانوادگی:مهتاب شرافت زنگنه                                                         

     سال تولد: 1365                                     

     پست الکترونیکی   :

       سطح تحصیلات: دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

مرتبه علمی: مربی

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


International Nano Letters


تقویم پژوهشی