طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
اولویت های پژوهشی سازمان ها لیست مجلات معتبر و نامعتبر کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال سامانه پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر علی مهراس مهرابی
تحصیلات:  دکترای مهندسی کشاورزی

وب سایت

رزومه

 

مشخصات فردی

 

    نام و نام خانوادگی:مهتاب شرافت زنگنه                                                         

     سال تولد: 1365                                     

     پست الکترونیکی   :

       سطح تحصیلات: دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

مرتبه علمی: مربی

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی