طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
     
     
 

ردیف

سازمان طرف قرارداد

مدت تفاهم نامه

سال

1

سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه

3 سال

88

2

دفتر تحقیقات کاربردی پلیس

2 سال

88

3

اداره کل پست استان کرمانشاه

5 سال

88

4

سازمان هوا شناسی کشور

10 سال

89

5

جهاد دانشگاهی

3 سال

89

6

دانشگاه UTM مالزی

5 سال

89

7

سازمان جهاد کشاورزی

3 سال

89

8

شرکت شهرک های صنعتی

2 سال

90

9

 تفاهم نامه همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دانشگاه آزاد اسلامی

 4 سال

91

10

اداره کل زندان های استان کرمانشاه

5 سال

92

11

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

1سال

93

12

آب منطقه ای کرمانشاه

3 سال

93

13

جهاد دانشگاهی کرمانشاه

3 سال

93

14

دانشگاه علوم پزشکی

5 سال

93

15

دفتر تحقیقات نیروی انتظامی

2 سال

93

16

تفاهم نامه علمی ، فناوری و پژوهشی بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و انجمن علمی کشت سلول و بافت گیاهی ایران

2سال

93

17

تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی و شرکت صنایع آموزشی

3 سال

93

18

پارک علم و فناوری کرمانشاه

3 سال

94

19

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه

1سال

94

20

تفاهم نامه با پایگاه هوانیروز کرمانشاه

5 سال

95

21

تفاهم نامه با اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

3 سال

94

22

 تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان کرمانشاه

3 سال

94

23

  تفاهم نامه با اداره استاندارد کرمانشاه

 5 سال 

95

24

تفاهم نامه همکاری در تحول و نوآوری در آموزش پزشکی

 5 سال

95

 

International Nano Letters


تقویم پژوهشی