طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
     
     
 
  • بخشنامه مرتبط:
ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی(جدید) 70/27263 95/04/14
2 شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی 73/37281 93/02/22

 

  • فرم های مرتبط:
  1. فرم تخصیص پژوهانه(جدید)

International Nano Letters


تقویم پژوهشی