طرح های پژوهشی تشویق مقالات و کنفرانس های علمی امور پایان نامه ها
سامانه پژوهشیار اعتبار سنجی مجلات کتابخانه دیجیتال
اصالت سنجی پایان نامه ها پایان نامه های دیجیتال اولویت های پژوهشی

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:
 دکتر آرش بوچانی
تحصیلات:  دکترای فیزیک

وب سایت

  • بخشنامه مرتبط:
ردیف عنوان بخشنامه شماره تاریخ
1 شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی(جدید) 70/27263 95/04/14
2 شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی 73/37281 93/02/22

 

  • فرم های مرتبط:
  1. فرم تخصیص پژوهانه(جدید)

International Nano Lettersمعاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی